فلفل دلمه درجه اصفهان - تیران و کرون

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 1

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد2

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد3

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 4

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 5

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 6

-
-
-

فلفل زار

دکتر مرشدی

حوزه فعالیت

 

شرکت توسعه و تجارت صنایع گلخانه ای فلفل زار

استان اصفهان - نجف آباد - میدان بسیج - ابتدای خیابان شریعتی - نبش رسالت - جنب دفتر پلیس + 10 - ساختمان آبان
ساعت کاری شرکت :
شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 16 پنج شنبه 7:30الی 14
با ما بیشتر آشنا شوید ادامه مطلب

پروفایل کاربر