نقدی صادراتی اصفهان - نجف آباد

0.00%+
0ریال
505,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - تیران و کرون

0.02%+
100ریال
505,100ریال

نقدی صادراتی اصفهان - شهرضا

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - دهاقان

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - فلاورجان

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - مبارکه

-
-
-

نقدی صادراتی هرمزگان - رودان

-
-
-

نقدی صادراتی تهران - ورامین

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - اصفهان

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - کاشان

1.00%+
5,000ریال
505,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - خمینی شهر

-
-
-

نقدی صادراتی فارس - فیروزآباد

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - ورزنه

-
-
-

نقدی صادراتی همدان - رزن

-
-
-

نقدی صادراتی خوزستان - شوش

-
-
-

نقدی صادراتی مركزی - خمین

-
-
-

نقدی صادراتی یزد - خاتم

1.00%+
5,000ریال
505,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - چادگان

-
-
-

نقدی صادراتی زنجان - زنجان

-
-
-

نقدی صادراتی فارس - سرچهان

-
-
-

نقدی صادراتی فارس - پاسارگاد

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - فریدن ( دامنه )

8.18%-
45,000ریال
505,000ریال

فرم درخواست سرمایه پذیری

جنسیت:
 • مذکر
 • مونث
نوع مالکیت:
 • خصوصی
 • تعاونی
 • سایر
نوع شخصیت:
 • حقیقی
 • حقوقی
به چه منظوری نیاز به سرمایه دارید؟
 • احداث واحد جدید
 • طرح توسعه
 • تجهیزات
 • سرمایه در گردش
آپلود عکس
آپلود عکس
آدرس محل سکونت:
آدرس محل پروژه:
ریال
ماه
نحوه دریافت سرمایه :
 • یکجا
 • در طی پروژه
نحوه پرداخت اصل سرمایه :
 • یکجا
 • اقساط
نحوه پرداخت سود :
 • یکجا
 • اقساط
نوع عقد :
 • مشارک
 • اجاره
 • جعاله
 • مضاربه
درصدماهانه
توافق نامه و سیاست نامه سرمایه پذیری

کسب و کار از هر نوعی و در هر وضعیتی که قرار داشته باشد، نیازمند جذب سرمایه است، گاهی در ابتدای راه برای راه اندازی، گاهی برای گسترش محصولات و گاهی نیز برای توسعه بازار هدف، شما در هر مرحله ای که قرار دارید، سامانه سرمایه پذیری این فرصت را در اختیارتان قرار می دهد تا طرح خود را به دست سرمایه گذاران علاقمند به این حوزه برسانید. این موضوع باعث شد تا ایده‌ی سرمایه‌گذاری جمعی شکل بگیرد. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری جمعی به‌خوبی رشد کرده و حتی در قانون برای این نوع سرمایه‌گذاری مصوباتی در نظر گرفته‌شده است. در این فرآیند، شخص سرمایه‌گذار مبلغ ، نحوه و ...  سرمایه‌گذاری در فرم بالا مشخص می‌کند ، پس  از تکمیل فرم و ارسال کارشناسان ما درخواست‌های سرمایه‌گذاری را بررسی و دسته‌بندی می‌کنند . از طرف دیگر یک شخص حقیقی یا حقوقی به‌عنوان سرمایه پذیر در حوزه گلخانه و کشت فلفل دلمه صادراتی طرح و ایده‌ی خود را در وب‌سایت ما مطرح می‌کند و هزینه‌ی این طرح را نیز عنوان می‌کند، کارشناسان ما کمیت و کیفیت این طرح را موردبررسی قرار می‌دهند و درصورتی‌که با درخواست شما جهت سرمایه‌گذاری هم‌خوانی داشته باشد ترتیب یک جلسه مشترک با حضور سرمایه پذیر را می‌دهند . در آن جلسه جزئیات به‌طور کامل بحث و گفتگو می شو و در صورت توافق یک قرا داد سه‌جانبه منعقد می‌شود.

پروفایل کاربر