فلفل دلمه درجه اصفهان - تیران و کرون

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 1

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد2

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد3

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 4

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 5

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 6

-
-
-

همت آباد 1

  • مساحت : 4000 متر مربع
  • مبلغ پروژه : 17,000,000,000 ریال
  • ارزش هرواحد پروژه : 11,267,606 ریال
  • کدپروژه : 168569
  • آدرس پروژه : اصفهان - خاجو
  • نرخ پروژه : 3 درصد ماهانه
  • پروژه سرمایه گذاری گلخانه همت آباد 1 در سال 1398 با ارزش 17 میلیارد ریال بود که سرمایه مورد نیاز این پروژه به 3550 واحد به ارزش هر واحد 4,788,732 ریال تقسیم شده است .بهره برداری از این پروژه در سال 1398 شروع شده است و تا به امروز یکی از سود آور ترین پروژهای این شرکت می باشد. این گلخانه از به روز ترین تجهیزات و امکانات هوشمند بهره می برد . ادامه مطلب ...
همت آباد 1

پروفایل کاربر