فلفل دلمه درجه اصفهان - تیران و کرون

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 1

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد2

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد3

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 4

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 5

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 6

-
-
-

فرم درخواست سرمایه گذاری

نوع شخصیت:
 • حقیقی
 • حقوقی

حقــــیقــی

جنسیت:
 • مذکر
 • مونث
آدرس محل سکونت:
ریال
ماه
ماه
نحوه پرداخت سرمایه :
 • یکجا
 • در طی پروژه
نحوه دریافت اصل سرمایه :
 • یکجا
 • اقساط
نحوه دریافت سود :
 • یکجا
 • اقساط
نوع عقد :
 • مشارک
 • اجاره
 • جعاله
 • مضاربه
درصدماهانه
توافق نامه و سیاست نامه سرمایه گذاری

صاحبان سرمایه همواره دنبال راهی به‌منظور افزایش سرمایه و دارایی‌های خود هستند، شاید برایتان پیش‌آمده باشد که سرمایه‌ی اندکی داشته باشید وندانید با آن چه‌کار کنید، چراکه نمی‌توان با آن کسب‌وکار خاصی راه‌اندازی کرد و بهره بانکی آن‌هم زیاد نیست یا ازنظر شرعی آن را صحیح نمی‌دانید. این موضوع باعث شد تا ایده‌ی سرمایه‌گذاری جمعی شکل بگیرد. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری جمعی به‌خوبی رشد کرده و حتی در قانون برای این نوع سرمایه‌گذاری مصوباتی در نظر گرفته‌شده است. در این فرآیند، شخص سرمایه‌گذار مبلغ ، نحوه و ...  سرمایه‌گذاری در فرم بالا مشخص می‌کند ، پس  از تکمیل فرم و ارسال کارشناسان ما درخواست‌های سرمایه‌گذاری را بررسی و دسته‌بندی می‌کنند . از طرف دیگر یک شخص حقیقی یا حقوقی به‌عنوان سرمایه پذیر در حوزه گلخانه و کشت فلفل دلمه صادراتی طرح و ایده‌ی خود را در وب‌سایت ما مطرح می‌کند و هزینه‌ی این طرح را نیز عنوان می‌کند، کارشناسان ما کمیت و کیفیت این طرح را موردبررسی قرار می‌دهند و درصورتی‌که با درخواست شما جهت سرمایه‌گذاری هم‌خوانی داشته باشد ترتیب یک جلسه مشترک با حضور سرمایه پذیر را می‌دهند . در آن جلسه جزئیات به‌طور کامل بحث و گفتگو می شو و در صورت توافق یک قرا داد سه‌جانبه منعقد می‌شود.

پیشنهاد شما :

پروفایل کاربر