فلفل دلمه درجه اصفهان - تیران و کرون

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 1

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد2

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد3

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 4

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 5

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 6

-
-
-

واحد سرمایه گذاری شرکت فلفل زار

تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) یکی از شیوه های نوین تأمین مالی است که بسط و گسترش آن حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار اقبال و اعتماد عمومی است . تامین مالی جمعی یک الگوی جدید تأمین سرمایه برای پروژه های جدید، طرح های نوآورانه و کسب و کارهای کوچک است، این روش تأمین مالی در واقع از طریق جمع آوری منابع مالی سرمایه گذاران خرد به صورت یک کانال تأمین مالی مؤثر در جهت سرمایه گذاری‌های متوسط تعریف می شود. شرکت توسعه و تجارت صنایع گلخانه ای فلفل زار در راستاي شعار سال 1400 ( تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها ) از طریق مديريت سرمايه های خرد در بخش کشاورزی وبا هدف اصلي رونق تولید گام بر مي دارد.

 

طرح ها و پروژه ها

امکان تامین مالی گلخانه ها و شرکت های سورتینگ و تامین مالی در ارقام کمتر از ۱۰ میلیارد تومان، امکان تامین مالی جمعی برای چند طرح یک شرکت به صورت مستقل از یکدیگر، مسیر کوتاه تامین مالی نسبت به دیگر روش های تامین مالی، جمع آوری منابع در مدتی کوتاه در صورت جذابیت کافی پروژه، عدم وابستگی پیچیدگی ضوابط اعطای تسهیلات بانکی و محدودیت های آن 

قائم حاجی آباد

 • مساحت : 6000
 • مبلغ پروژه : 15,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 5,583,395 ریال
 • کدپروژه : 552948

همت آباد 2

 • مساحت : 5000
 • مبلغ پروژه : 25,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 7,000,000 ریال
 • کدپروژه : 552948

آشنای مبارکه

 • مساحت : 10000
 • مبلغ پروژه : 70,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 7,500,000 ریال
 • کدپروژه : 552948

همت آباد 1

 • مساحت : 4000
 • مبلغ پروژه : 17,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 11,267,606 ریال
 • کدپروژه : 168569

درخواست سرمایه گذاری

کلیک کنید

پیگیری درخواست

کلیک کنید

درخواست سرمایه پذیری

کلیک کنید

پروفایل کاربر